Зв'язок працює з перебоями. Якщо телефони недоступні, телефонуйте в телеграм або вайбер!

Публічна оферта

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт.
Подробнее: 


ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Інтернет-магазину veliki.com.ua


ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ:

Інтернет-сайт- https://veliki.com.ua.

Інтернет-магазин veliki.com.ua (Інтернет-магазин)— Інтернет-сайт, розташований у мережі інтернет за адресою https://veliki.com.ua, на якому представлені Товари, пропоновані Продавцем для придбання Покупцям, а також вказані умови та види доставки, оплати та повернення цих Товарів.

Адміністрація Інтернет-магазину — працівники, уповноважені на управління Інтернет-магазином veliki.com.ua.

Користувач – особа, яка під час реєстрації на Інтернет-сайті та/або здійснення Замовлення прийняла умови даної публічної оферти.

Покупець– Користувач, що здійснив та оплатив Замовлення на Інтернет-сайті та отримав Товар. Права та обов’язки Покупця товарів, робіт, послуг у сфері електронної комерції визначаються законодавством України, зокрема Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про захист прав споживачів», «Про електронну комерцію» та ін.

Продавець – будь-яка фізична особа-підприємець, згідно з чинним українським законодавством,яка є власником або розповсюджувачем Товару і за допомогою Веб-сайту https://veliki.com.ua має намір його продати.

Реєстрація — процедура внесення персональних даних Користувача в спеціальну форму на сторінках Інтернет-сайту з метою надання Користувачу доступу до персоналізованих сервісів Інтернет-магазину.

Замовлення – належним чином оформлений запит (заявка) Покупця (Користувача) на придбання та доставку за вказаною Покупцем адресою Товарів, обраних на Інтернет-сайті та оплачених при здійсненні або отриманні Замовлення.

Товар – велосипеди та інші товари для активного відпочинку і спорту, представлені в каталозі Інтернет-магазину для їх реалізації Користувачам у рамках і на умовах, що регламентуються даною публічною офертою.

Публічна оферта (Договір)— пропозиція про укладення договорупро придбання Товару за допомогою Інтернет-магазину veliki.com.ua, опублікованаза адресою https://veliki.com.ua/dir_oferta.htm


     
    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Продавець здійснює продаж Товарів через Інтернет-магазин за адресою: http://veliki.com.ua.

1.2.Замовляючи Товари через Інтернет-магазин, Користувач погоджується з умовами продажу Товарів, викладеними нижче.

1.3.Умови продажу Товарів, а також інформація про Товар, представлені на Інтернет-сайті,є публічною офертою відповідно до ст.633 Цивільного кодексу України, що прирівнюється до письмової форми договору відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

1.4.Електронний договір укладається і виконується в порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими актами законодавства.

1.5.Електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однієюстороною та її прийняття (акцепту) другою стороною.

1.6.Для прийняття пропозиції укласти такий договір Користувач має ідентифікуватися в системі та/або надати відповідь про прийняття пропозиції (акцепт) у порядку, визначеному в п.6 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію», зокрема шляхом:

- реєстрації на Інтернет-сайті;

- здійснення Замовлення в Інтернет-магазині;

- оплати Товару, придбаного в Інтернет-магазині;

1.7.Електронний договір з Користувачем набирає чинності з моменту одержання Продавцем, що направив пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному п.1.6 даного Договору, або з моменту відправки Продавцем Покупцеві електронного підтвердження про прийняття Замовлення при оформленні Покупцем Замовлення без авторизації на Сайті.

1.8.Ці умови можуть бути змінені Продавцемв односторонньому порядку без повідомлення  Користувача / Покупця. Нова редакція Публічної оферти набуває чинності змоменту її опублікування на Інтернет-сайті, якщо нею не будуть передбачені інші умови.

1.9.Чинна оферта знаходиться за адресою https://veliki.com.ua/dir_oferta.htm.

1.10.Прийняттям даної оферти Покупецьпідтверджує, що йому була надана інформація відповідно до ч.2 ст.13(найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії; основні характеристики продукції; ціну, включаючи плату задоставку, та умови оплати; гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язаніз утриманням чи ремонтом продукції; інші умови поставки або виконання договору; період прийняття пропозицій;порядок розірвання договору) та ч.1 ст.15 Закону України “Про захист правспоживачів” (інформацію про продукцію).


     
    2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.Предметом даного Договору є надання Користувачеві можливості придбати Товари, представлені в каталозі Інтернет-магазину, та надання Покупцеві послуг з оформлення, реалізації та доставки Товару, в порядку та на умовах,передбачених цією Публічною офертою.

2.2.Даний Договір поширюється на всі види Товарів, представлені в Інтернет-магазині.


     
    3. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ТОВАРУ

3.1.Продавець забезпечує наявність наскладі Товарів, представлених наІнтернет-сайті. Супроводжуючі Товарфотографії є простими ілюстраціями донього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Супроводжуючі Товар описи / характеристики не євичерпною інформацією про Товар. Для уточнення інформації по Товару Користувач може направити листа за електронною адресою: [email protected].

3.2.У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі, Продавець має право виключити зазначений Товар із Замовлення або анулювати Замовлення, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою, вказаною Покупцем при оформленні Замовлення або по вказаному Покупцем телефону.

3.3.Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

3.4.Після оформлення Замовлення на Інтернет-сайті контактна особи Продавця телефонує Покупцю для підтвердження Замовлення. Після відправлення Замовлення Покупцеві надається інформація прономер відправлення шляхом надсилання електронного повідомлення за адресою, вказаною Покупцем при оформленні Замовлення, та/або SMS-повідомленняна телефон, або в інший погоджений Сторонами спосіб.

3.5.Контактна особа Продавця може уточнити деталі Замовлення, погодити / уточнити дату доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення.

3.6.Якщо Продавець або контактна особа Продавця не змогли зв'язатися з Покупцем протягом 3 (трьох) робочих днів, то Замовлення може вважатися анульованим автоматично.

3.7.Гарантійний талон та документ, що підтверджує купівлю Товару, надсилаються електронним повідомленням за адресою, вказаною Покупцем при оформленні Замовлення.


         4. ДОСТАВКА ТОВАРУ

4.1.Доставка Товару здійснюється службоюдоставки «Нова пошта», або іншим способом, вказаним на Інтернет-сайті.

4.2.Спосіб доставки Товару визначається Покупцем в заявці на Замовлення Товару.

4.3.Територія доставки Товарів, представленихв Інтернет-магазині, зазначена наІнтернет-сайті.

4.4.Відправка Товару по Україні здійснюєтьсяз 12:00 до 13:00 у робочі дні у разі надходження оплати на рахунок Продавця.

4.5.Терміни доставки Товару становлять 2-7робочих днів за умови наявності Товаруна складі.

4.6.При доставці Товар вручається Покупцевіабо третій особі, зазначеній ним у Замовленні як одержувач (далі іменується«Одержувач»).

4.7.При прийнятті Замовлення, Одержувач зобов'язаний оглянути доставлений Товарі перевірити його на відповідність заявленому вигляду та комплектності Товару, а також перевірити цілісність упаковки. У разі відсутності претензійдо доставленого Товару, Одержувач розписується в товаро-супровідних документах служби доставки.

4.8.Підпис Одержувача у товаро-супровідних документах служби доставки свідчить про те, що Покупець не має жодних претензій до Товару, а Продавець повністю і належним чином виконав свій обов'язок що до передачі Товару.

4.9.Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі Товару Одержувачу та проставлення Одержувачем підпису в товаро-супровідних документах служби доставки, що підтверджують доставку Товару.

4.10.У разі повернення Товару Продавцеві зпричин неможливості отримати Товар Покупцем у відділенні служби доставки або іншим погодженим Сторонами способом або неможливості вручити Товар Покупцеві кур'єром, вартість доставки не повертається з отриманої передоплати від Покупця, за умови, що Покупець здійснив оплатуТовару попередньо.


     
    5. ОПЛАТА ТОВАРУ

5.1.Вартість Товару на Інтернет-сайті вказується в гривнях.

5.2.Сума Замовлення складається з вартості замовлених Товарів та вартості доставки Товару.

5.3.У разі неправильного зазначення на Інтернет-сайті ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець або його контактна особа інформує про це Покупця при підтвердженні Замовлення або анульовує Замовлення.

5.4.Ціна Товару на Інтернет-сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

5.5.Оплата Товару здійснюється Покупцем будь-яким із способів, запропонованих Продавцем при оформленні Замовлення, детальна інформація про які знаходитьсяна Інтернет-сайті.

5.6.Продавець має право надавати знижки на Товари та встановлювати акційні пропозиції на свій розсуд. Види знижок, акційних пропозицій, порядок і умовиїх використання вказуються на Інтернет-сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.


     
    6. ПОВЕРНЕННЯ    ТОВАРУ

6.1.Повернення Товару здійснюється відповіднодо умов, вказаних на Інтернет-сайті.

6.2.Покупець має право обміняти / повернути Товар, якщо він не задовольнив Покупця за формою, габаритами, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний Покупцем за призначенням, протягом 14(чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня купівлі відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів».

6.3.Повернення/обмін Товару здійснюється Покупцем шляхом послуг служби доставки «Нова пошта», або іншим способом, визначеним Покупцем в заявці на Замовлення Товару. Для повернення/обміну Товару, Покупець направляє Товар на склад Продавця чи уповноваженої ним особи тадодає належним чином оформлену тапідписану Покупцем Заяву про повернення товару та грошових коштів.

6.4.Товар, що повертається Покупцем, повинен відповідати всім характеристикам татоварному вигляду, в якому він був придбаний Покупцем та мати всі додаткові комплектуючі.

6.5.Повернення Товару належної якості здійснюється на наступних умовах:

6.5.1.Отриманий Товар не відповідає Товару, який Покупець замовив і оплатив.

6.5.2.Повернення Товару належної якості можливе лише у випадку, якщо Товар невикористовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також збережено розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим Товаром.

6.5.3.При відмові Покупця від Товару згідно п.6.5 даного Договору Продавець відшкодовує Покупцю вартість повернутого Товару уповному обсязі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати надходженняТовару на склад Продавця чи уповноваженої ним особи та отримання належним чином оформленої та підписаної Покупцем Заявипро повернення товару та грошових коштів.

6.5.4.Повернення вартості Товару здійснюється виключно особі, яка здійснювала оплату за Замовлення.

6.5.5.Повернення Товару належної якості здійснюється за рахунок Покупця.

6.6.Повернення Товару неналежної якості здійснюється на наступних умовах:

6.6.1.Під Товаром неналежної якості слід розуміти несправний Товар, такий, що неможе забезпечити виконання своїх функцій чи має наявні заводські дефекти.

6.6.2.При виявленні ознак неналежності Товару Покупець зобов’язаний протягом 2 (двох) робочих днів повідомити Продавця або його контактну особу, зазначену на Інтернет-сайті, про виявлені недоліки та домовитися про заміну / поверненняТовару.

6.6.3.Зовнішній вигляд і у комплектування Товару, а також комплектність усього Замовлення повинні бути перевірені Одержувачем в момент доставки Товару.

6.6.4.Після отримання Замовлення Одержувачем претензії до зовнішніх дефектів Товару, його кількості, укомплектування та товарного вигляду Продавцем неприймаються.

6.6.5.При відмові Покупця від Товару згідноп.6.6 даного Договору Продавець відшкодовує Покупцю вартість повернутого Товару уповному обсязі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати надходженняТовару на склад Продавця чи уповноваженої ним особи та отримання належним чином оформленої та підписаної Покупцем Заяви про повернення товару та грошових коштів.

6.6.6.Повернення вартості Товару здійснюється виключно особі, яка здійснювала оплату за Замовлення.

6.6.7.Повернення Товару неналежної якості відбувається у межах встановленого гарантійного строку.

6.7.Якщо Товар потребує гарантійного ремонту, Покупець повинен звернутись до Продавця за контактними даними, вказаними в Гарантійному талоні.

6.8.Строк гарантії визначається для кожного Товару окремо та зазначається в Гарантійному талоні.

6.9.У разі виявлення дефекту, Покупець повинен відразу ж припинити використання товару, зробити кілька чітких фотографій Товару, коротко описати дефект івідправити інформацію на пошту: [email protected].

6.10.У разі виявлення дефекту Товару, що виник з вини Виробника чи у разі якщо Товар не може бути відремонтований, Продавець може обміняти Товар на аналогічний чи повернути гроші за нього.

6.11.Гарантія поширюється тільки на заводські дефекти товарів. Гарантійні зобов'язанняне поширюються на:

- Витратні матеріали (ланцюги, покришки,камери, зірки, картриджі, підшипники,хімію);

- На зовнішні дефекти або неповну комплектацію, яка не була виявлена при прийнятті продукції;

- На радіальне або осьове викривлення коліс (вісімки);

- Випадкові пошкодження, завдані  клієнтом або пошкодження, що виникли внаслідок недбалого ставлення або використання або при попаданні в виріб сторонніх рідин і предметів;

- Природний знос або вичерпання ресурсу;

- Пошкодження, викликані використанням Товару не за призначенням або з порушенням правил експлуатації або зберігання;

- Пошкодження в результаті стихійних лих(природних явищ);

- Пошкодження, які можна усунути шляхом обслуговування, змащування, налаштування, очищення виробу від пилу і бруду;

- Пошкодження, які виникли в результаті розбирання/збирання вузлів велосипеда(колеса, втулки, каретка, вилка, амортизаториі т.д.) некваліфікованим персоналом.

6.12.Покупцю для отримання гарантійного обслуговування необхідно надати Продавцю паспорт на Товар, гарантійний талон та документ, що підтверджує купівлю Товару.


     
    7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1.У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов даного Договору.

7.2.Продавець не несе відповідальності забудь-яке пошкодження Товару, яке могло виникнути під час доставки Товару.

7.3.Продавець не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після передачі Товару Покупцеві, внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, що зазначені в інструкції по експлуатації Товару, дій третіх осіб, або дій обставин не переборної сили.

7.4.Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо таке не виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії та рішення державних органів влади, та інші передбачені законом обставини.

7.5.Сторона, що посилається на дію обставин

непереборної сили, повинна протягом 5(п’яти) календарних днів у письмовому вигляді або за допомогою електронної пошти повідомити іншу Сторону пронастання таких обставин та надати відповідне документальне підтвердження.

7.6.У разі виникнення непорозумінь в процесі виконання даного Договору Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення цих розбіжностей шляхом переговорів.

7.7.Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку судом за місцезнаходженням Продавця.


     
    8. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1.Персональні дані Користувача / Покупця обробляються Продавцем відповідно до Закону України «Про захист персональни хданих». Особисті дані збираються виключно з метою дотримання вимог, що діють у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського облікута відносин у сфері реклами.

8.2.Сторони зобов’язані забезпечити захист персональних даних, що стали їм відомі з електронних документів (повідомлень)під час вчинення електронних правочинів, у порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».

8.3.При оформлення Замовлення на Інтернет-сайті Користувач надає Продавцю наступну персональну інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, адресу електронної пошти, контактний номер телефону та адресу за умови, що Користувач при оформленні Замовлення обирає кур’єрську доставку.

8.4.При оформленні Замовлення Користувач зобов’язаний вказувати правдиві персональні дані.

8.5.Надаючи свої персональні дані на Інтернет-сайті, Користувач погоджується на їх обробку Продавцем, в тому числі ів цілях просування Продавцем власних Товарів і послуг.

8.6.Продавець має право використовувати технологію Cookies: інформацію у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від веб-сайту на веб-сервері, яка зберігається у клієнта, тобто браузера, а потім відправлена на той же сайт, якщо Користувач повторно відвідував Сайт. Cookies не містять конфіденційну інформаціюі не передаються третім особам.

8.7.Продавець отримує інформацію про IP-адресу від відувача Інтернет-сайту. Дана інформація не буде використовуватися для встановлення особи відвідувача.

8.8.Продавець не несе відповідальності завідомості, надані Користувачем / Покупцемна Інтернет-сайті в загальнодоступній формі.


     
    9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

9.1.Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Користувачем/Покупцем акцепту і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

9.2.До закінчення строку дії цей Договірможе бути розірваний за взаємною згодою Сторін, яка повинна бути оформлена у письмовому вигляді.

9.3.Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку невиконання однією із Сторінумов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.


     
    10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1.Продавець має право передавати свої повноваження, права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

10.2.Вся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті Інтернет-магазину, є власністю Продавця та/або його постачальників і виробників Товару.

10.3.Інтернет-магазин і послуги, що надає Продавець Користувачу / Покупцю на Інтернет-сайті, можуть бути тимчасово частково / повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт технічного характеру на Інтернет-сайті. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи без попереднього повідомлення Користувачів.

10.4.Всі спори за цим Договором вирішують сяшляхом переговорів.

10.5.Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою під відомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10.6.Визнання судом недійсності будь-якогоположення цього Договору не тягне засобою недійсність інших положень.044 232 88 27
057 761 32 72
Пн-Пт 9-18:00 СБ-НД 10-15:00